Värderingar

Värderingar
admin

Värdeskapande

Vi vill skapa värde och trygghet genom täta, vackra och hållbara tak.

Effektivitet

Vi vill utföra arbetet snabbt och effektivt utan att kompromissa med kvalité eller säkerhet.

Hjälpsamhet

Att vara tillgängliga, lyhörda, vänliga och hjälpsamma ska vara vårat kännetecken.

Ansvar

Vi vill ta ansvar för våra handlingar. Klagomål ska behandlas och lösas omedelbart.

Integritet

Vi försöker att alltid se till kundens bästa.

Samarbete

Alla våra anställda förstår och tar ansvar för att deras del av arbetet är avgörande för ett lyckat slutresultat. I en affärsrelation hjälper man varandra för att tillsammans nå bästa resultat.