Go to Top

Så går det till

Om ni vill ha ett besök av vårt takproffs…
•   …så tar Ni kontakt med oss på telefon eller e-post och så bokar vi in ett möte
•   Vi gör en genomgång av taket, lyfter på pannor och kontrollerar statusen samt tar alla nödvändiga mått
•   Tillsammans resonerar vi om vad som behöver åtgärdas
•   Vi återkommer med en tydlig offert där vi föreslår lämplig åtgärd för just Ert tak
•   Offerten kan bestå av ett huvudalternativ samt en rad tillval beroende på vad vi har pratat om 

Om ni tackar ja till offerten…
•   …kommer vi överens om lämplig byggstart
•   Container och material beställs och ställs ut efter överenskommelse med kund så nära huset som möjligt.
•   Byggnadsställningar eller skyddsräcke sätts upp.
•   Pannor kastas ned om möjligt eller tas ned för hand och läggs i container.
•   Läkt och uttjänta plåtdetaljer demonteras
•   Underlagspappen inspekteras. Takpapp borstas av och tas bort där det kan tänkas vara skador på råsponten.
•   Eventuell rutten råspont byts ut och takstolar åtgärdas.
•   Ny papp monteras och läkt spikas upp.
•   Om vindskivor ska bytas tas dessa ner och nya färdigmålade monteras.
•   Vindskivebeslag tillverkas och monteras.
•   Hängrännor och fotplåt monteras.
•   Fågelband monteras i takfoten.
•   Valmtätning eller nockband monteras i nocken.
•   Äldre plåt målas eller byts ut.
•   Nya pannor lyfts upp med kranbil när det är möjligt.
•   Takpannor läggs på plats och klamras eller spikas fast enligt gällande norm.
•   Taksäkerhet monteras och stosar tillverkas och monteras.
•   Vi gör en grovstädning och lämnar allt rent och snyggt efter oss.
•   Vi har alltid som mål att färdigställa våra projekt innan vi påbörjar ett nytt.

Och när arbetet är utfört…
•   Skulle det uppstå några frågetecken ser vi alltid till att räta ut dessa!
•   Ni har 10 år garanti/reklamationsrätt på utfört arbete, och vissa materialgarantier sträcker sig hela 30 år, och kommer direkt från tillverkaren, oberoende av oss.
•   Fakturan skickas ut (efter allt är klart)
•     När er faktura är betald kan vi ansöka om rot-avdrag hos Skatteverket. Ni kommer att få en bekräftelse hemskickad från Skatteverket om detta samt se det i eran deklaration året efter.
•    Sen kan ni njuta av erat nya tak under många år framåt!

Vi jobbar med kvalité genom att
•      Vi använder oss av väl beprövade typgodkända material med tillverkare som tar ansvar för sina produkter och ger bra garantier.
•      Våran kvalitetsansvarige löpande åker runt och kontrollerar och följer upp jobben
•      Vi löpande utbildar vår personal i senaste byggnormer och teknik
•      Vi har en serviceinriktad attityd om något inträffar. Vi tar ansvar för våra handlingar. Det är mycket viktigt för oss med nöjda kunder.